Obsah stránky

Vítejte

Naše vesnice leží 3 km od Sloupu v malé úžlabině se svahem na východ. Jméno značí osadu, založenou na pozemcích, kde byly vypáleny lesy. První zmínka o naší vesnici je z roku 1371, kdy náležela Oldřichu z Boskovic, tohoto roku dal naši vesnici jako věno své ženě. Zdá se, že ves zůstala v jejich rodině až do roku 1540. V tomto roce ji získal spolu s Holešínem od Jaroslava z Boskovic pan Bohuš z Drnovic. V roce 1619 zemřel Jan Drnovský a jeho majetek přešel do rukou jeho sester Kateřiny a Jany. Jana z Roggendorfu zdědila obec Žďár.

Další zmínka je v dopisech pana Skřivánka z 16. dubna roku 1595 adresované Bernartu Drnovskému ohledně poddaného Martina ze Žďáru a o jeho pozůstalosti po jeho tetě v Ráječku a o tom, za jakých okolností může být vyvázán z povinností k blanenskému zboží.

Rybník ve Žďáru - více fotek zde

Další zajímavosti

V 17.století bylo ve Žďáře 19 domů, z nichž po 30 válce bylo 5 pustých. Dříve zde stával dvůr a v roce 1789 byl rozdělen. Roku 1775 zde bylo 39 domů a 258 obyvatel, roku1900 už 85 domů s 626 obyvateli, žilo zde i 7 židů. Obyvatelé se živili rolnictvím, nádenictvím, pálením vápna a děláním štěrku.

 

Patička stránky