Obsah stránky

Územní plán

Zastupitelstvo obce Ždár usnesením č. 94/9/13 na svém zasedání konaném dne 9.12.2013 vydalo Územní plán Žďár formou opatření obecné povahy, které bylo zveřejněno na úřední desce 10.12.2013.

Aktualizace územního plánu obce Žďár dokončená v roce 2013 byla spolufinancována z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

Informace o územních plánech jednotlivých  obcí okresu Blansko naleznete na internetových stránkách Městkého úřadu Blansko.

Územní plán

Název Typ
Grafická část - zábor půdního fondu pdf pdf
Grafická část - výkres základního členění pdf pdf
Grafická část - širší vztahy pdf pdf
Grafická část - koordinační výkres pdf pdf
Grafická část - koordinační výkres výřez pdf pdf
Grafická část - veřejně prospěšné stavby pdf pdf
Grafická část - hlavní výkres pdf pdf
Územní plán Žďár - textová část pdf pdf

Patička stránky