Obsah stránky

Strategické dokumenty obce Žďár:

============================================================================

Program rozvoje obce 2021 - 2025:

Strategický plán rozvoje obce Žďár byl vypracován jako základní strategický nástroj pro řízený a efektivní rozvoj obce pro období 2021–2025. Pro vedení obce představuje komplexní podklad při rozhodování o budoucím směřování rozvoje obce. Dokument usnadňuje orientaci v potřebách občanů i obce a zároveň obsahuje přehled opatření, které zastřešují jednotlivé projekty zajišťující celkový rozvoj obce.

- Program rozvoje obce 2021 - 2025

- Příloha č. 1 programu rozvoje obce 2021 - 2025  - vyhodnocení dotazníku

- Příloha č. 2 programu rozvoje obce 2021 - 2025 - vzor dotazníku

=================================================================================

Program rozvoje sportu 2021 - 2025:

Hlavním cílem tohoto dokumentu je zhodnotit současný stav sportu v obci Žďár, stanovit priority pro rozvoj sportu v obci a určit prostředky pro jejich postupné dosažení. Obec Žďár se na základě tohoto dokumentu bude snažit vyhovět potřebám všech věkových i sociálních skupin obyvatelstva a zlepšit tak sportovní podmínky v obci.

- Program rozvoje sportu v roce 2021 - 2025

=================================================================================

Výše uvedené dokumenty jsou v originálech přístupné v kanceláři obecního úřadu.

Patička stránky