Obsah stránky

Závazná pravidla pro rybolov na "KOUPALIŠTI U OBORY"

 1. rybolov povolen na základě vydané povolenky
 2. povolenka vydávána osobám s trvalým pobytem v obci Žďár starších 15 let
 3. povolenka vydávána osobám, které nemají trvalý pobyt v obci Žďár starších 15 let v maximálním počtu 10 osob
 4. povolenka je vydávána Obecním úřadem Žďár
 5. cena povolenky 1 000,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci Žďár
 6. cena povolenky 1 500,- Kč pro osobu s trvalým pobytem mimo obec Žďár
 7. povolenka je nepřenosná
 8. vydaná povolenka neopravňuje k vjezdu (zákaz vjezdu všech motorových vozidel)
 9. povolenka je vydávána na příslušný kalendářní rok
 10. rybolov možný od dubna do října
 11. rybolov možný vždy od 6:00 do 22:00 hodin
 12. místa pro rybolov nesmí být vyhrazována
 13. povolený způsob lovu:
  1. maximálně dvě udice s jedním návazcem
  2. lov na položenou
  3. lov na plavanou
 14. ulovené ryby, které:
  1. nedosahují nejmenší lovné míry,
  2. přesahují maximální lovnou míru,
  3. byly uloveny v době hájení

               musí být šetrně vráceny zpět do vody

 1. každý lov je nutné zapsat „Záznam o docházce k vodě, evidence úlovků“
  1. datum lovu
  2. míra ryby
 • lovná míra od 45 cm do 60 cm
 • loví se pouze kapr obecný do 5 ks celkem na jednu povolenku (další rybolov v kalendářním roce možný, ale už jen bez odběru ryb) – TÝKÁ SE POUZE OSOB S TRVALÝM POBYTEM V OBCI      Všechny ostatní druhy ryb musí být vráceny zpět do vody
 1. přisvojené ryby je nutné zapsat do „Záznamu o docházce k vodě, evidence úlovků“ včetně jejich délky a hmotnosti – TÝKÁ SE POUZE OSOB S TRVALÝM POBYTEM V OBCI
 2. zákaz lovu na přívlač a živou a mrtvou rybu
 3. zákaz krmení ryb
 4. zákaz rozdělávat oheň mimo k tomu vyhrazené místo
 5. zákaz přenášení ryb do jiných vodních ploch (revírů)
 6. držitel povolenky je povinen udržovat pořádek
 7. výše uvedená pravidla je oprávněn kontrolovat starosta, místostarosta, členové zastupitelstva obce a členové výboru pro životní prostředí

Výše uvedená pravidla schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání 21.února 2022 usnesením č. 12/1/22.

Žďár 22.2.2022                                                                                            Mikulášek Patrik v.r.                                                                                                                                     starosta

 

Patička stránky