Obsah stránky

Informace k poplatkům v roce 2024: 

Poplatek za odpad:

Základní sazba poplatku za odpad v roce 2024 je 750,- Kč. Žádáme o úhradu poplatku až v okamžiku, kdy obdržíte inforamci o výši poplatku za odpad v roce 2024.

 • způsob úhrady: 
  • bezhotovostně na bankovní účet (115-3569220247/0100, variabilní symbol číslopopisné a rok např. XXX2024). Pokud přes účet hradíte i poplatek za psa, tak prosím, hraďte samostatně
  • bezhotovostně platební kartou v kanceláři obecního úřadu
  • hotově v kanceláři obecního úřadu
 • poplatek uhradit do: do konce měsíce března 2024 
 • formulář - žádost o osvobození od poplatku 

  Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci, ale v místě trvalého pobytu se prokazatelně dlouhodobě nezdržuje déle jak tři měsíce.Toto je nutné doložit „Žádostí o osvobození od poplatku“ (formulář k dispozici na internetových stránkách obce). Žádost je nutné přinést osobně nebo lze zaslat také elektronicky (ideálně sken včetně podpisu).

Příslušná obecně závazná vyhláška č. 1/2023 k dispozici zde

Poplatek za psa:

V případě, že budete v roce 2023 hradit také poplatek za psa, uvádíme následující informace:

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. za jednoho psa                                                                                                               200 Kč,
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                                          200 Kč,
 3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let                                                                100 Kč,
 4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let           100 Kč.

Splatnost poplatku: nejpozději do konce měsíce března 2024. Způsob úhrady poplatku viz informace o poplatku za odpad.

Poplatek je hrazen za psy starší 3 měsíců. 

Patička stránky