Obsah stránky

--- Informace k projektům realizovaných v naší obci ---

Protipovodňová opatření, Komunitní výsadba stromů 2021, Restaurování Božích muk, Výstavba mísntí komunikace v lokalitě BS7,

=================================================================================

Název projektu: Protipovodňová opatření v obci Žďár

Celkové náklady:             1 111 416,97 Kč

Výše dotace:                       777 991,87 Kč

Vlastní zdroje:                     333 425,10 Kč

Realizace:                           rok 2022 - 2023 

Podrobné informace jsou k dispozici zde .

================================================================================

Název projektu: Výsadba stromů v k.ú. Žďár u Blanska

Celkové náklady:                 278 134,- Kč

Výše dotace:                        238 134,- Kč  (Státní fond životního prostředí České republiky)

Vlastní zdroje:                        40 000,- Kč

Realizace:                            rok 2021

Fotografie z průběhu výsadby naleznete zde   

================================================================================

Název projektu: Restaurování Božích muk v obci Žďár

Celkové náklady:                 194 810,- Kč

Výše dotace:                        136 367,- Kč  (Ministerstvo zemědělství ČR)

Vlastní zdroje:                        58 443,- Kč

Realizace:                            rok 2022

Fotografie z průběhu výsadby naleznete zde  

================================================================================

Název projektu: Výstavba místní komunikace v lokalitě Bs7

Celkové náklady:                 696 157,42 Kč včetně DPH

Výše dotace:                        bez dotace

Vlastní zdroje:                      696 157 ,42 Kč včetně DPH

Realizace:                            rok 2021

Fotografie z průběhu výstavby naleznete zde

=================================================================================

 

 


 

 

Patička stránky