Obsah stránky

Informace k projetku "Protipovodňová opatření obce Žďár":

Program: 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014450

Popis a cíl projektu: 

Zpracování digitálního povodňového plánu, vybudování síťe varovného informačního systému a lokální výstražný systém pro obec Žďár. V obci se v současné době nachází rotační siréna a drátový rozhlas. Stav zařízení je pro informování obyvatelstva při krizových situacích nevyhovující – drátový rozhlas je zastaralý. Stávající stav dokazuje nutnost modernizace. Rekonstrukce sirény, v této fázi, není součástí projektu.
V minulosti byla obec zasažena povodní vícekrát, nejvýznamněji v roce 2003. Vzhledem k nebezpečí, které z povodní pochází a ke škodám, které byly napáchány za povodní v tomto roce, se obec rozhodla řešit tento problém. Cílem projektu je správně posoudit povodňové nebezpečí a ochránit zdraví a majetek občanů obce Žďár díky instalaci lokálního varovného systému spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí.

- zpracování digitálního povodňového plánu

- realizace lokálního varovného systému

"Tento projetk je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí"


 

Patička stránky