Obsah stránky

Likvidace odpadů

Kalendář svozu odpadů a přistavení kontejnerů k dispozici ke stažení ZDE (ve formátu PDF)


 

========================================================================================

TERMÍNY SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU (POPELNICE):

SVOZ JE PROVÁDĚN KAŽDOU LICHOU STŘEDU (od ledna 2023). Jaký je týden si můžete ověřit zde.

========================================================================================

TERMÍNY SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU - PYTLOVÝ SVOZ OD DOMŮ (MOJEODPADKY):

  • PLASTY (PYTLE)
  • PAPÍR (PYTLE, BALÍKY)
  • OLEJ (POTRAVINÁŘSKÝ)

Pravidla systému MOJEODPADKY platné od 1.10.2022:

Pravidla MESOH - říjen 2022, Příloha č. 1 pravidel MESOH, Příloha č. 2 pravidel MESOH, Příloha č. 3 a 4 pravidel MESOH, Příloha č. 5 pravidel MESOH, Příloha č. 6 pravidel MESOH

SVOZ JE PROVÁDĚN KAŽDÉ LICHÉ PONDĚLÍ RÁNO CCA OD 7:00 HODIN (od ledna 2023). Jaký je týden si můžete ověřit zde.

========================================================================================

TERMÍNY SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU - KONTEJNERY (PAPÍR, PLASTY, SKLO, DROBNÝ KOVOVÝ ODPAD) :
svoz tříděného opadu probíhá v pravidelných intervalech, které jsou aktálně nastaveny následovně.

  • odvoz plastu: 2x měsíčně (žluté kontejnery)
  • odvoz papíru: 2x měsíčně (modré kontejnery)
  • odvoz bílého a barevného skla:  1x za dva měsíce
  • drobný kovový odpad je odvážen dle potřeby

Svoz plastu, papíru a skla zajišťuje pro obec svozová firma a drobný kovový odpad odvážíme vlastními prostředky.  Pro zjištění zda je sudý nebo lichý týden stačí kliknout zde (jakyjetyden.cz).

Kde jsou v naší obci umístěny kontejnery pro uložení tříděného odpadu ?
Přehled míst naleznete zde.

Dále je u prodejny COOP umístěn kontejner, do kterého můžete odevzdat věškeré oděvy, boty, měkké i tvrdé hračky, kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky atd. Odevzdné věci jsou odváženy průběžně společností TextilEco a.s., se kterou má naše obec uzavřenu smlouvu.

Likvidace velkoobjemového odpadu a biologického odpadu:

Pro ukládání velkoobjemového odpadu a bioodpadu slouží velkoobjemové kontejnery, které obec přistavuje v předem stanovených termínech. Kontejner pro ukládání velkoobjemového odpadu je přistavován před budovu Hasičské zbrojnice. Kontejner pro ukládání bioodpadu je také přistavován před budovou Hasičské zbrojnice a druhý kontejner je přistavován na Člopě. Kontejnery jsou vždy označeny, aby bylo zřejmé pro jaký odpad je kontejner určen. 

 

Stránky věnované problematice třídění a likvidaci odpadu:

Sběrný dvůr odpadů Veselice
Kompostárna Blansko
www.ekokom.cz 
www.jaktriditodpad.cz
www.suez.cz 

Patička stránky