Obsah stránky

Dotazník

neděle, 03. říjen 2021 // ÚŘAD INFORMUJE

Vážení občané, v rámci zkvalitňování životní úrovně v naší obci Vás žádáme o vyplnění krátkého a zcela anonymního dotazníku, který je určený pro občany starších 18 let. Výsledky budou použity jako podklad pro vypracování Programu rozvoje obce Žďár. Cílem výzkumu je zjištění nejvýznamnějších problémů či nedostatků v obci Žďár, které chceme do budoucna odstranit či minimalizovat.

Text // Správce


Vážení občané,

v rámci zkvalitňování životní úrovně v naší obci Vás žádáme o vyplnění krátkého a zcela anonymního dotazníku, který je určený pro občany starších 18 let. Výsledky budou použity jako podklad pro vypracování Programu rozvoje obce Žďár. Cílem výzkumu je zjištění nejvýznamnějších problémů či nedostatků v obci Žďár, které chceme do budoucna odstranit či minimalizovat. Vámi vybranou odpověď prosím zakroužkujte, a pokud není uvedeno jinak, vyberte jen jednu variantu. Vyplněný dotazník odevzdejte prosím v období od 4.10.2021 do 15.10.2021 tohoto roku do schránky umístěné na obecním úřadě. Dotazník k vyplnění je také k dispozici na webových stránkách obce Žďár na domovské stránce https://www.ou-zdar.cz/

Děkujeme za Váš čas, který věnujete vyplněním tohoto dotazníku a zároveň za zájem o dění v naší obci.

      Zastupitelstvo obce Žďár

Patička stránky