Obsah stránky

Informace - Nemocnice Blansko

čtvrtek, 30. duben 2020 // ÚŘAD INFORMUJE

Rozvolňování mimořádných opatření v Nemocnici Blansko Od 20. 4. 2020 je možné se objednávat k neakutním vyšetřením do následujících ambulancí: interní ambulance II (nemocnice), interní ambulance III (poliklinika), alergologie, diabetologie, endokrinologie, gastroenterologie vč. endkoskopií, hematologie, kardiologie vč. ECHO a Holterů, revmatologie, nefrologie, neurologie, plicní vč. bronchoskopie, onkologie, kožní, rehabilitace, psychologie, ortopedie (krček), ultrazvuk, CT, NMR, mamografie, urologie, ORL, nukleární medicína diagnostika, logopedie.

Text // Správce


Rozvolňování mimořádných opatření v Nemocnici Blansko

Od 20. 4. 2020 je možné se objednávat k neakutním vyšetřením do následujících ambulancí: interní ambulance II (nemocnice), interní ambulance III (poliklinika), alergologie, diabetologie, endokrinologie, gastroenterologie vč. endkoskopií, hematologie, kardiologie vč. ECHO a Holterů, revmatologie, nefrologie, neurologie, plicní vč. bronchoskopie, onkologie, kožní, rehabilitace, psychologie, ortopedie (krček), ultrazvuk, CT, NMR, mamografie, urologie, ORL, nukleární medicína diagnostika, logopedie.

Od 4. 5. 2020 je možné vstupovat do budovy polikliniky buď hlavním vchodem z ulice Sadová, nebo ze dvora za lékárnou (příchod přes vrátnici), v obou případech pacient prochází triáží (řízený vstup včetně měření teploty a zjišťování anamnestických a zdravotních údajů), poté mu bude umožněn průchod dále do polikliniky a nemocnice. Příchod je možný v době 7:00 - 15:30 hod. (v pracovní dny). Příchod do budovy bude regulován dle aktuální situace v čekárnách tak, aby nedocházelo ke kumulaci většího počtu osob.

Zadní vchod do nemocnice je určen pouze pro pacienty přijíždějící na dialýzu, vozy ZZS JMK, dopravní službu přivážející a odvážející pacienty z lůžkových a na lůžková oddělení. Přístup z parkoviště nad nemocnicí je uzavřen.

Vzhledem k nutnosti dodržování hygienicko-epidemiologického režimu Vás prosíme, abyste dodržovali následující opatření:

·         Do ambulance se předem objednejte telefonicky.

·         V případě nákazy COVID-19, karantény či kontaktu s nakaženou osobou do areálu nemocnice nevstupujte. Trpíte-li akutní infekcí respiračního ústrojí či teplotou, kontaktujte svého praktického lékaře nebo hygienika.

·         Dodržujte stanovený čas návštěvy. Je nutné zamezit kumulaci osob v čekárnách. V případě, že se dostavíte mimo určený čas, nebudete do budovy pracovníkem triáže vpuštěni, případně bude-li naplněna kapacita čekárny, může nastat regulace počtu vstupujících osob pro konkrétní pracoviště.

·         Pokud to Váš zdravotní stav umožní, k vyšetření se dostavte sami, doprovod nebude vpuštěn.

·         Využívejte nadále telefonické konzultace včetně vystavení e-receptů.

·         Dodržujte povinnost zakrytí nosu a úst rouškou a dbejte zásad zvýšené hygieny rukou.

Výdej v lékárně pro pacienty a veřejnost probíhá v pracovní dny v době 7:00 – 15:30 hod. prostřednictvím hlavní výdejny. Od 15:30 hod. do 22:00 hod. v pracovní dny, o svátcích a víkendech od 8:00 hod. do 20:00 hod. pouze prostřednictvím výdejního okénka ze dvora za lékárnou – přístup je řízen zveřejněným pokynem u lékárny (omezený počet vstupu osob do zádveří k výdejnímu okénku, rozestupy v řadě, apod.). Od pondělí 27. 4. 2020 je opět otevřena prodejna zdravotních potřeb, otevírací doba zkrácena po-pá 7:00 - 15:00 hod. 

Stále platí zákaz návštěv na lůžkových odděleních a trvá zákaz přebírání věcí pro hospitalizované pacienty. V případě potřeby nezbytných kompenzačních pomůcek pro hospitalizovaného pacienta (např. naslouchadla, brýle, atd.) bude kontaktována rodina prostřednictvím personálu Nemocnice Blansko. Platí zákaz volného pohybu hospitalizovaných pacientů po areálu nemocnice mimo oddělení.

Patička stránky