Obsah stránky

Připomenutí - Přerušení dodávky el. energie

pátek, 02. duben 2021 // ÚŘAD INFORMUJE

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Text // Správce


OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

dne:

7.4.2021 od 7:30 hodin do 15:30 hod.

Vypnutá oblast:

Zástavba při hlavní silnici od domu č. 163 v obci Petrovice po domy č. 93 a 43 v obci Žďár. Ulice souběžné s výše uvedenou silnicí od domů č. 144 a 138 po domy č. 158 a 141 (v obci Žďár). Ulice od domů č. 55 a 54 po domy č. 159, 143 a 165 včetně odbočujících ulic (v obci Žďár).

EG. D, a.s.

Týká se domů č.p.:

2,3,4,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,54,55,56,58,60,62,64,72,75,78,79,80,81,83,84,88,91,92,93,94,96,97,98,101,

102,104,107,108,109,113,114,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,137,138,

139,140,140,143,144,148,149,151,152,153,155,158,160,163

V návaznosti na zahájenou kabelizaci vedení NN ve spodní části obce a rekonstrukci trafostanice a budování nového zemního vedení v horní části obce bude v následujících měsících docházet k častějším přerušení dodávek el. energie. O termínech bude vždy včas informováno.

V případě, že využíváte tzv. chytrý telefon, je možné využít aplikaci "eg.d Distribuce", která Vás automaticky upozorní, že přerušení dodávky el. energie se týká Vašeho odběrného místa.

DŮVODEM PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE JE INSTALACE NOVÝCH SLOUPŮ V ULICI U DĚLNICKÉHO DOMU.

 

Obec Žďár

Patička stránky