Obsah stránky

Ustavující schůze zastupitelstva obce

středa, 12. říjen 2022 // ÚŘAD INFORMUJE

Pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva obce Žďár.

Text // Správce


Pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva obce Žďár: 

Místo konání: Obec Žďár – sál Dělnického domu č.p. 107

Doba konání: 19.10.2022 od 18:30 hodin

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Volba starosty a místostarosty

4) Určení počtu místostarostů

5) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění/neuvolnění (§ 71 zákona o obcích)

6) Určení způsobu volby starosty a místostarosty

7) Volba starosty

8) Volba místostarosty

9) Zřízení finančního a kontrolního výboru

10) Určení počtu členů finančního, kontrolního výboru, kulturního výboru a výboru pro životní prostředí

11) Volba předsedy finančního výboru

12) Volba předsedy kontrolního výboru

13) Volba předsedy kulturního výboru

14) Volba předsedy výboru pro životní prostředí

15) Volba členů finančního výboru

16) Volba členů kontrolního výboru

17) Volba členů kulturního výboru

18) Volba členů výboru pro životní prostředí

19) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

20) Diskuse Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V obci Žďár, dne 12.10.2022

Patrik Mikulášek v.r. dosavadní starosta obce Žďár

Oficiální pozvánka zveřejněna na úřední desce. 

Patička stránky