Obsah stránky

Veřejná schůze zastupitelstva obce

pátek, 08. duben 2022 // ÚŘAD INFORMUJE

Ve středu 13.4.2022 se uskuteční v budově obecního úřadu veřejná schůze zastupitelstva obce, které bude zahájeno v 18:00 hodin. Program: Program schůze: 1. Schválení programu schůze 2. Schválení ověřovatelů a zapisovatele 3. Kontrola úkolů a usnesení ze schůze konané dne 7. března 2022 4. Rozpočtové opatření 5. Schválení závěrečného účtu 6. Prodej pozemků 7. Pronájem obecního bytu 8. Projekt – hřiště 9. Projekt přeshraniční spolupráce 10. Územní plán 11. Různé

Text // Správce


Ve středu 13.4.2022 se uskuteční v budově obecního úřadu veřejná schůze zastupitelstva obce, které bude zahájeno v 18:00 hodin.
Program:
Program schůze:
 
1. Schválení programu schůze
2. Schválení ověřovatelů a zapisovatele
3. Kontrola úkolů a usnesení ze schůze konané dne 7. března 2022
4. Rozpočtové opatření
5. Schválení závěrečného účtu
6. Prodej pozemků
7. Pronájem obecního bytu
8. Projekt – hřiště
9. Projekt přeshraniční spolupráce
10. Územní plán
11. Různé
 
 

Patička stránky