Obsah stránky

Veřejná schůze zastupitelstva obce

neděle, 26. červen 2022 // ÚŘAD INFORMUJE

Ve středu 29.6.2022 se uskuteční v budově obecního úřadu veřejná schůze zastupitelstva obce, které bude zahájeno v 18:00 hodin.

Text // Správce


Ve středu 29.6.2022 se uskuteční v budově obecního úřadu veřejná schůze zastupitelstva obce, které bude zahájeno v 18:00 hodin.
 
Program schůze:
 1. Schválení programu schůze
 2. Schválení ověřovatelů a zapisovatele
 3. Kontrola úkolů a usnesení ze schůze konané dne 9. května 2022
 4. Rozpočtové opatření
 5. Pronájem pohostinství
 6. Modernizace ozvučení v Dělnickém domě
 7. Provozní řád – hřiště MŠ
 8. Věcné břemeno – GasNet
 9. Věcné břemeno – EG. D
 10. Územní plán – aktuální informace
 11. Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras – informace
 12. Zpracování projektové dokumentace – víceúčelové hřiště a studie po zázemí pro kulturní akce
 13. Informace k realizaci komunikace lokalita Stodůlky a oprava autobusové zastávky
 14. Informace k realizaci VO – lokalita Bs7, Stodůlky, ulice na Rájec
 15. Různé

Ukončení schůze

Patička stránky