Obsah stránky

Veřejná schůze zastupitelstva obce

čtvrtek, 08. září 2022 // ÚŘAD INFORMUJE

Ve středu 14.9.2022 se uskuteční v budově obecního úřadu veřejná schůze zastupitelstva obce, které bude zahájeno v 18:00 hodin.

Text // Správce


Ve středu 14.9.2022 se uskuteční v budově obecního úřadu veřejná schůze zastupitelstva obce, které bude zahájeno v 18:00 hodin.

Program schůze:

  1. Schválení programu schůze
  2. Schválení ověřovatelů a zapisovatele
  3. Kontrola úkolů a usnesení ze schůze konané dne 29. června 2022
  4. Rozpočtové opatření
  5. Smlouva o budoucí smlouvě Jihomoravský kraj – VO na Rájec
  6. Pravidla systému MOJE ODPADKY
  7. Výběr dodavatele – výsadba stromů
  8. Různé

Ukončení schůze

Patička stránky