Obsah stránky

Veřejná schůze zastupitelstva obce

pátek, 13. říjen 2023 // ÚŘAD INFORMUJE

Oznamujeme občanům, že v pondělí 16.10.2023 se od 18:00 hodin uskuteční v zasedací místnosti OÚ veřejná schůze zastupitelstva obce.

Text // Správce


Oznamujeme občanům, že v pondělí 16.10.2023 se od 18:00 hodin uskuteční v zasedací místnosti OÚ veřejná schůze zastupitelstva obce.
Program schůze:
1. Schválení programu schůze
2. Schválení ověřovatelů a zapisovatele
3. Kontrola úkolů a usnesení ze schůze konané dne 9. srpna 2023
4. Rozpočtové opatření
5. Jmenování inventární komise
6. Prodej části pozemku
7. Dotace PGRLF
8. Pronájem Dělnického domu – smlouvy
9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí výpomoci DSO
10. Příspěvek na provoz IDS JMK
11. Výměna svítidel Dělnický dům
12. Výměna svítidel VO
13. Různé
Ukončení schůze

Patička stránky