Obsah stránky

Informace k poplatku za psa v roce 2020

čtvrtek, 02. leden 2020 // ÚŘAD INFORMUJE

Informace k úhradě poplatku za psa 2020 V případě, že budete v roce 2020 hradit také poplatek za psa, uvádíme následující informace: Sazba poplatku za kalendářní rok činí: za jednoho psa 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč, za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 100 Kč.

Text // Správce


Informace k úhradě poplatku za psa 2020

V případě, že budete v roce 2020 hradit také poplatek za psa, uvádíme následující informace:

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. za jednoho psa                                                                                                200 Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                          200 Kč,
  3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let                                                100 Kč,
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let               100 Kč.

Splatnost poplatku: nejpozději do konce měsíce března 2020. Způsob úhrady poplatku viz informace o poplatku za odpad.

Poplatek je hrazen za psy starší 3 měsíců.  Další podrobnosti naleznete v textu obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, která je k dispozici na webových stránkách obce, nebo poskytneme informace v úředních hodinách.

Patička stránky