Obsah stránky

Informace k zápisu dětí do Mateřské školy - školní rok 2021/2022

sobota, 03. duben 2021 // ŠKOLA

eřejňujeme informaci z naší Mateřské školy: Zápis dětí do mateřské školy ve Žďáře Ředitelka mateřské školy ve Žďáře v dohodě se zřizovatelem oznamují, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne v úterý 11.5.2021 od 09.00 hodin do 11.00 hodin v budově MŠ.

Text // Správce


Zveřejňujeme informaci z naší Mateřské školy:
 
Zápis dětí do mateřské školy ve Žďáře
Ředitelka mateřské školy ve Žďáře v dohodě se zřizovatelem oznamují, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne
v úterý 11.5.2021 od 09.00 hodin do 11.00 hodin v budově MŠ.
Pokud bude u zápisu do MŠ podáno více žádostí o přijetí, než je stanovený počet míst v MŠ, rozhodne o přijetí dítěte ředitelka MŠ ve správním řízení podle stanovených kritérií.
Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici na našich internetových stránkách www.skolkazdar.cz (žádost k předškolnímu vzdělávání obsahuje 2 tiskopisy)
 
Mateřská škola Žďár, okres Blansko, příspěvková organizace
Opatření k zápisu do MŠ Žďár pro školní rok 2021/2022
ORGANIZACE ZÁPISU
Vzhledem k mimořádným opatřením, situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
Podání žádosti
K úspěšnému podání žádosti k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 je nutné:
1. Stáhnout, vytisknout a vyplnit žádost o přijetí.
2. Stáhnout, vytisknout, vyplnit a nechat potvrdit od pediatra. Jedná se o potvrzení o očkování.
3. (Oba dokumenty podepsat- jedním ze zákonných
zástupců).
4. Pořídit kopii rodného listu dítěte.
5. Pořídit kopii občanského průkazu zákonného zástupce.
6. Vyplněné a podepsané dokumenty spolu s kopiemi doručit v obálce do MŠ. Označit slovem ZÁPIS.
Forma podání žádosti
a) Poslat poštou na adresu školy (doporučeně)
Termín pro doručení výše uvedených dokumentů je od 2.5.2021 do 16.5.2021
b) Přinést osobně do školy- po předchozí telefonické domluvě ( číslo 737 575 811) .
Zákonný zástupce obdrží potvrzení o přijetí žádosti na uvedený mobilní telefon. Formou SMS. Dne 17.5.2021.
Zápis do MŠ podléhá Správnímu řízení.
Ředitelka zašle spolu s potvrzením registrační číslo, pod kterým bude zveřejňovat výsledky zápisu.
Výsledky zápisu budou zveřejněny od data zápisu tj. 11.5.2021 ve lhůtě do 30 dnů na vchodových dveřích MŠ a na internetových stránkách školy.
V případě dotazů k podání žádosti kontaktujte ředitelku MŠ Michaelu Žáčkovou na telefonním čísle 737 575 811.

Patička stránky