Obsah stránky

Informace krajského úřadu k volbám do zastupitelstva kraje

sobota, 26. září 2020 // ÚŘAD INFORMUJE

I navzdory karanténě nebo izolaci kvůli onemocnění COVID-19 mohou občané volit v krajských i senátních volbách 2020. V Jihomoravském kraji je pro možnost hlasování z auta zřízeno v každém okresu drive-in stanoviště. Tedy celkem 7, z toho v okrese Brno-město a Hodonín jsou stanoviště, z důvodu nárůstu počtu nakažených, zdvojená. Ti, kteří z vážných důvodů nemohou hlasovat z auta, mohou využít přenosnou schránku. Musí se však telefonicky nahlásit na Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Text // Správce


I navzdory karanténě nebo izolaci kvůli onemocnění COVID-19 mohou občané volit v krajských i senátních volbách 2020. V Jihomoravském kraji je pro možnost hlasování z auta zřízeno v každém okresu drive-in stanoviště. Tedy celkem 7, z toho v okrese Brno-město a Hodonín jsou stanoviště, z důvodu nárůstu počtu nakažených, zdvojená. Ti, kteří z vážných důvodů nemohou hlasovat z auta, mohou využít přenosnou schránku. Musí se však telefonicky nahlásit na Krajský úřad Jihomoravského kraje.

V Jihomoravském kraji je určeno 7 drive-in stanovišť, a to pro okresy Brně-město (zdvojené) a Brno-venkov před hlavním vstupem do areálu Brněnského výstaviště, dalších 5 stanovišť se nachází v okresních městech – Blansko, Břeclav, Hodonín (zdvojené), Vyškov a Znojmo. Pro tento způsob hlasování do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky je určena středa 30. září 2020 od 7:00 do 15:00. Pro případné 2. kolo voleb do Senátu je stanoven termín středa 7. října ve stejné době. Voliči volí podle své příslušnosti v daném okrese. Budou s sebou potřebovat občanský průkaz a doklad o nařízené karanténě (rozhodnutí krajské hygienické stanice nebo potvrzení vydané lékařem), pokud nemá potvrzení volič k dispozici, zapisovatel komise pro hlasování v dostupných databázích ověří, zda mu karanténa nebo izolace byla nařízena. Pokud byl voliči vystaven voličský průkaz, nemůže na něj volit, ale odevzdá ho komisi pro hlasování. Je doporučeno, aby voliči měli s sebou vlastní psací potřeby na úpravu hlasovacího lístku (týká se jen krajských voleb).

„Lidé mohou volit pouze z auta, kdy si stáhnou okénko a mají chráněný nos i ústa. Nesmí vystoupit. Komise na těchto místech je ze zákona 4členná – jeden zapisovatel z Krajského úřadu JMK a 3 příslušníci Armády ČR. Všichni jsou vybaveni osobními ochrannými pomůckami,“ uvedla tisková mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková.

Druhým způsobem pro voliče v karanténě nebo izolaci, kteří z vážných důvodů nemohou hlasovat z auta, je hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Tito voliči volí ve dnech 2. a 3. října 2020, případně 9. a 10. října 2020 pro 2. kolo voleb do Senátu. Se zvláštní přenosnou volební schránkou přijede volební komise až k lidem před dům.

„V tomto případě se voliči s trvalým pobytem v Jihomoravském kraji musí ve dnech 23. září až 1. října 2020 telefonicky nahlásit na Krajský úřad Jihomoravského kraje. Sdělí své jméno a příjemní, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, adresu místa, kde pobývá na území kraje, a telefonní číslo,“ sdělila Monika Brindzáková.

Bude umožněno volit i voličům v pobytových sociálních a zdravotních zařízeních, která nechala hygienická stanice uzavřít Z důvodu koronavirové epidemie. I v tomto případě budou mít voliči možnost volit do zvláštní přenosné volební schránky.

„Komise se budou rozjíždět ve dnech 1. října od 7 hodin do 22 hodin, v pátek 2. října od 7 hodin do 18 hodin. V tuto chvíli ale zatím nejsou žádná pobytová zařízení v Jihomoravském kraji uzavřena, pouze jsou omezené návštěvy,“ doplnila tisková mluvčí.

Telefonní čísla k nahlášení volby do zvláštní přenosné volební schránky:

541 651 130 od 23.9. do 1.10. 2020
541 652 252 od 23.9. do 1.10.2020
541 651 156 od 25.9. do 1.10.2020 nejlépe v tomto čase:

ST 8:00 – 16:00
ÚT, ČT 8:00 – 15:00
PÁ 8:00 – 14:00

Hlásit zájem volit do zvláštní přenosné volební schránky lze na výše uvedených telefonních číslech nejpozději do 1.10.2020 do 20:00.

Hlasovací lístky z obou uvedených způsobů hlasování bude sumarizovat vyhrazená sčítací komise zřízená krajským úřadem, její členové budou vybaveni osobními ochranným pomůckami.

Zdroj výše uvedeného textu: www.kr-jihomoravsky.cz

 

Patička stránky