Obsah stránky

Poděkování - Tříkrálová sbírka 2021

sobota, 13. únor 2021 // OSTATNÍ

Děkujeme, že jste nám pomohli udržet tradici Tříkrálového koledování Na začátku letošního roku se konala Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita ČR. V Charitě Blansko lidé ve sbírce darovali 1 233 346 korun přímo do tříkrálových kasiček v obcích a aktuální částku 365 051 korun online. Celkový průběžný výsledek Tříkrálové sbírky na Blanensku ke dni 12. února, který se může ještě zvýšit online platbami, je 1 598 397 korun.

Text // Správce


Děkujeme, že jste nám pomohli udržet tradici Tříkrálového koledování

Na začátku letošního roku se konala Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita ČR. V Charitě Blansko lidé ve sbírce darovali 1 233 346 korun přímo do tříkrálových kasiček v obcích a aktuální částku 365 051 korun online. Celkový průběžný výsledek Tříkrálové sbírky na Blanensku ke dni 12. února, který se může ještě zvýšit online platbami, je 1 598 397 korun.

Významnou část výtěžku Tříkrálové sbírky věnujeme Mobilnímu hospici svatého Martina, abychom mohli dále rozvíjet hospicovou péči po celém okrese Blansko. Dále plánujeme za prostředky z Tříkrálové sbírky pomoci seniorům a zdravotně postiženým, rodinám s dětmi v nouzi a podpořit Charitní záchrannou síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi.
V letošním roce kvůli epidemické situaci nemohli koledníci napsat na dveře tříkrálové požehnání domu K+M+B+2021 přímo. Proto jsme se pokusili přinést koledu online přes naše webové stránky www.blansko.charita.cz a Facebooku charitablansko a zároveň do vaší vesnice či města poskytnout křídy k napsání požehnání.
Děkujeme za vaši důvěru a podporu. Bez vaší pomoci by to nešlo. Děkujeme vám za to, že jste v současné složité situaci nenechali tříkrálovou tradici padnout!
Velké díky patří také koledníkům za roznos letáků, obcím, řetězci prodejen COOP a dalším prodejnám za umístěním pokladniček, farnostem a všem, kteří se na sbírce jakkoliv podíleli.

Ing. Pavel Kolmačka,ředitel Oblastní charity Blansko

Patička stránky