Obsah stránky

Veřejná schůze zastupitelstva obce 27.3.2024

pátek, 22. březen 2024 // ÚŘAD INFORMUJE

Oznámení o konání veřejné schůze zastupitelstva obce, která se uskuteční ve středu 27.3.2024 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Program zveřejněn na úřední desce.

Text // Správce


Oznámení o konání veřejné schůze zastupitelstva obce, která se uskuteční ve středu 27.3.2024 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Program zveřejněn na úřední desce. 

 1. Schválení programu schůze
 2. Schválení ověřovatelů a zapisovatele
 3. Kontrola úkolů a usnesení ze schůze konané dne 29. ledna 2024
 4. Rozpočtové opatření
 5. Schválení účetní závěrky obce za rok 2023
 6. Schválení účetní závěrky Mateřské školy za rok 2023
 7. Schválení hospodářského výsledku Mateřské školy za rok 2023
 8. Schválení návrhu závěrečného účtu za rok 2023
 9. Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2023
 10. Výběrové řízení na zhotovitele prací v Mateřské škole
 11. Smlouva o smlouvě budoucí EG.D
 12. Smlouva na poskytování právních služeb
 13. Schválení prodeje části pozemku p.č. 993/40
 14. Administrace udržitelnosti projektu – protipovodňová opatření
 15. Finanční dar – Svaz tělesně postižených
 16. Finanční dar – Myslivecký spolek
 17. Finanční dar – Český svaz včelařů
 18. Finanční dar – Tábory nás baví
 19. Různé

Patička stránky