Obsah stránky

Veřejná schůze zastupitelstva obce 29.3.2023

úterý, 21. březen 2023 // ÚŘAD INFORMUJE

Ve středu 29.3.2023 se od 18:00 hodin uskuteční v zasedací místnosti veřejná schůze zastupitelstva obce. Program schůze: 1. Schválení programu schůze 2. Schválení ověřovatelů a zapisovatele 3. Kontrola úkolů a usnesení ze schůze konané dne 15. února 2023 4. Rozpočtové opatření 5. Schválení smlouvy – dotace MEK 6. Zajištění provozu pohostinství 7. Různé Ukončení schůze

Text // Správce


Ve středu 29.3.2023 se od 18:00 hodin uskuteční v zasedací místnosti veřejná schůze zastupitelstva obce. Program zveřejněn na úřední desce.
 
Program schůze:
1. Schválení programu schůze
2. Schválení ověřovatelů a zapisovatele
3. Kontrola úkolů a usnesení ze schůze konané dne 15. února 2023
4. Rozpočtové opatření
5. Schválení smlouvy – dotace MEK
6. Zajištění provozu pohostinství
7. Různé
Ukončení schůze

Patička stránky