Obsah stránky

Veřejná schůze zastupitelstva obce

úterý, 14. únor 2022 // ÚŘAD INFORMUJE

V pondělí dne 21.2.2022 se uskuteční v budově obecního úřadu veřejná schůze zastupitelstva obce, které bude zahájeno v 18:00 hodin. Program: 1. Schválení programu schůze 2. Schválení ověřovatelů a zapisovatele 3. Kontrola úkolů a usnesení ze schůze konané dne 15. prosince 2021 4. Žádosti o dotace v roce 2022

Text // Správce


V pondělí dne 21.2.2022 se uskuteční v budově obecního úřadu veřejná schůze zastupitelstva obce, které bude zahájeno v 18:00 hodin.
Program:
1. Schválení programu schůze
2. Schválení ověřovatelů a zapisovatele
3. Kontrola úkolů a usnesení ze schůze konané dne 15. prosince 2021
4. Žádosti o dotace v roce 2022
5. Smlouva o dílo – Protipovodňová opatření obce Žďár
6. Smlouva o bezúplatném převodu – pozemek p.č. 1667
7. Smlouva o bezúplatném převodu – vodovod a kanalizace Stodůlky
8. Účetní závěrka obce za rok 2021
9. Účetní závěrka MŠ za rok 2021
10. Projednání hospodářského výsledku MŠ za rok 2021
11. Návrh závěrečného účtu za rok 2021
12. Žádost o finanční dar – Myslivecký spolek Hřebenáč
13. Žádost o finanční dar – Svaz tělesně postižených
14. Pravidla rybolovu – Nové koupaliště
15. Informace – elektroodpad
16. Informace – příprava stavebních akcí
17. Různé
Ukončení schůze

Patička stránky