Obsah stránky

Veřejná schůze zastupitelstva obce

úterý, 03. květen 2022 // ÚŘAD INFORMUJE

V pondělí 9.5.2022 se uskuteční v budově obecního úřadu veřejná schůze zastupitelstva obce, které bude zahájeno v 18:00 hodin.

Text // Správce


V pondělí 9.5.2022 se uskuteční v budově obecního úřadu veřejná schůze zastupitelstva obce, které bude zahájeno v 18:00 hodin.
Program schůze:
  1. Schválení programu schůze
  2. Schválení ověřovatelů a zapisovatele
  3. Kontrola úkolů a usnesení ze schůze konané dne 13. dubna 2022
  4. Rozpočtové opatření
  5. Pronájem obecního bytu
  6. Koupě pozemku – COOP
  7. Veřejné osvětlení – lokalita Bs7
  8. Různé

Ukončení schůze

Patička stránky