Obsah stránky

Veřejná schůze zastupitelstva obce

pátek, 25. listopad 2022 // AKCE V OBCI

Ve středu 30.11.2022 se uskuteční v budově obecního úřadu veřejná schůze zastupitelstva obce, které bude zahájeno v 18:00 hodin.

Text // Správce


Ve středu 30.11.2022 se uskuteční v budově obecního úřadu veřejná schůze zastupitelstva obce, které bude zahájeno v 18:00 hodin.

Program schůze:

 1. Schválení programu schůze
 2. Schválení ověřovatelů a zapisovatele
 3. Kontrola úkolů a usnesení ze schůze konané dne 14. září 2022
 4. Rozpočtové opatření
 5. Návrh rozpočtu obce na rok 2023
 6. Návrh rozpočtu Mateřské školy na rok 2023
 7. Rozpočtový výhled obce
 8. Rozpočtový výhled Mateřské školy
 9. Navýšení příspěvku Mateřské školy
 10. Informace – smlouvy energie
 11. Informace – audit hospodaření obce
 12. Dotace – realizace FVE Mateřská škola
 13. Dotace – energetická koncepce
 14. Zástupce na jednání Svazku vodovodů a kanalizací
 15. Zástupce na jednání Spolku pro rozvoj venkova
 16. Obnova světelné zdroje – Dělnický dům, veřejné osvětlení
 17. Jmenování inventární komise
 18. Úprava úředních hodin
 19. Různé

Ukončení schůze

Patička stránky