Obsah stránky

Veřejná schůze zastupitelstva obce

sobota, 10. prosinec 2022 // ÚŘAD INFORMUJE

Ve čtvrtek 15.12.2022 se uskuteční v budově obecního úřadu veřejná schůze zastupitelstva obce, které bude zahájeno v 18:00 hodin.

Text // Správce


Ve čtvrtek 15.12.2022 se uskuteční v budově obecního úřadu veřejná schůze zastupitelstva obce, které bude zahájeno v 18:00 hodin.

Program schůze:

 1. Schválení programu schůze
 2. Schválení ověřovatelů a zapisovatele
 3. Kontrola úkolů a usnesení ze schůze konané dne 30. listopadu 2022
 4. Rozpočtové opatření
 5. Schválení rozpočtu obce na rok 2023
 6. Schválení rozpočtu Mateřské školy na rok 2023
 7. Schválení rozpočtového výhledu obce
 8. Schválení rozpočtového výhledu Mateřské školy
 9. Navýšení příspěvku Mateřské školy
 10. Poplatek za odpad v roce 2023
 11. Poplatek za psa v roce 2023
 12. OZV poplatek za odpad v roce 2023
 13. Dodatek – smlouva pronájem garáže
 14. Zastupitelé – odměňování
 15. Dokončení – ozvučení Dělnický dům
 16. Různé

Ukončení schůze

Patička stránky