Obsah stránky

Veřejná schůze zastupitelstva obce - 7.3.2022

neděle, 27. únor 2022 // ÚŘAD INFORMUJE

V pondělí dne 7.3.2022 se uskuteční v budově obecního úřadu veřejná schůze zastupitelstva obce, které bude zahájeno v 18:00 hodin.

Text // Správce


V pondělí dne 7.3.2022 se uskuteční v budově obecního úřadu veřejná schůze zastupitelstva obce, které bude zahájeno v 18:00 hodin.
Program:
  1. Schválení programu schůze
  2. Schválení ověřovatelů a zapisovatele
  3. Kontrola úkolů a usnesení ze schůze konané dne 21. února 2022
  4. Obecně závazná vyhláška – systém odpadového hospodářství
  5. Změna obecně závazné vyhlášky – o místním poplatku za odpad
  6. Projekt – oprava MŠ
  7. Různé

Ukončení schůze

Patička stránky