Obsah stránky

Zápis k povinné školní docházce - první ročník základní školy - školní rok 2021/2022

sobota, 13. březen 2021 // ŠKOLA

K úspěšnému zapsání dítěte k povinné školní docházce v prvním ročníku pro školní rok 2021 / 2022 je nutné:

Text // Správce


K úspěšnému zapsání dítěte k povinné školní docházce v prvním ročníku pro školní rok 2021 / 2022 je nutné:

  • Stáhnout, vytisknout a vyplnit žádost o přijetí do ZŠ Sloup 
  • Stáhnout, vytisknout a vyplnit zápisový list žáka první třídy 
  • Oba dokumenty podepsat (stačí jedním ze zákonných zástupců).
  • Vyplněné a podepsané dokumenty doručit v obálce do školy – lze je poslat poštou (prosíme doporučeně), datovou schránkou anebo po předchozí telefonické domluvě (číslo 606 585 240) přinést osobně do školy.
  • Termín pro doručení výše uvedených dokumentů je 1. – 16. dubna 2021.
  • Do třiceti dnů od doručení dokumentů zašleme poštou rozhodnutí o přijetí žáka.

Odklady povinné školní docházky:

  • KROMĚ výše uvedeného si stáhněte, vytiskněte a vyplňte žádost o odklad školní docházky  školy – formuláře).
  • Dokument podepište a stejným způsobem doručte do školy v období 1. dubna – 31. května 2021 SPOLEČNĚ s potvrzením poradny a dětského lékaře.

Do třiceti dnů od doručení dokumentů zašleme poštou rozhodnutí o přijetí žáka. V případě nejasností a dotazů je možno telefonovat na číslo 606 858 240.

Mgr. Pavel Dočekal ředitel školy

Patička stránky