Obsah stránky

Ostatní dokumenty

Zasedání zastupitelstva - rok 2019

Název Soubor Velikost
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 1 ze dne 13. února 2019 pdf pdf 301 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 2 ze dne 20. března 2019 pdf pdf 318 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 3 ze dne 29. května 2019 pdf pdf 307 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 4 ze dne 14. srpna 2019 pdf pdf 303 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 5 ze dne 16. října 2019 pdf pdf 290 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 6 ze dne 20. listopadu 2019 pdf pdf 290 kB

Zasedání zastupitelstva - rok 2018

Název Soubor Velikost
Zápis z ustavující schůze zastupitelstva ze dne 24. října 2018 pdf pdf 301 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 6 ze dne 24. září 2018 pdf pdf 286 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 5 ze dne 25. června 2018 pdf pdf 293 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 4 ze dne 14. května 2018 pdf pdf 291 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 3 ze dne 9. dubna 2018 pdf pdf 286 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 2 ze dne 5. března 2018 pdf pdf 288 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 1 ze dne 31. ledna 2018 pdf pdf 278 kB

Poskytování informací dle z.106/99 Sb

Název Soubor Velikost
odpověď_1_2019 pdf pdf 241 kB

Obecně závazné vyhlášky

Název Soubor Velikost
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf pdf 261 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze ps pdf pdf 44 kB
Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 , kterou se upravuje místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce Žďár pdf pdf 694 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se upravují pravidla pohybu psů na veřejných prostranstvích na území obce Žďár pdf pdf 39 kB
Obecně závazná vyhláška č.1/2011, kterou se upravuje ochrana nočního klidu a regulace hlučných činností v obci Žďár pdf pdf 26 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Žďár pdf pdf 67 kB

Územní plán

Název Soubor Velikost
Grafická část - zábor půdního fondu pdf pdf 530 kB
Grafická část - výkres základního členění pdf pdf 349 kB
Grafická část - širší vztahy pdf pdf 6 MB
Grafická část - koordinační výkres pdf pdf 885 kB
Grafická část - koordinační výkres výřez pdf pdf 885 kB
Grafická část - veřejně prospěšné stavby pdf pdf 341 kB
Grafická část - hlavní výkres pdf pdf 669 kB
Územní plán Žďár - textová část pdf pdf 743 kB

Rozpočet obce

Název Soubor Velikost
Rozpočet obce na rok 2013 (příjmy/výdaje) pdf pdf 40 kB
Rozpočet obce na rok 2014 (příjmy/výdaje) pdf pdf 1 MB
Rozpočet obce na rok 2015 (příjmy/výdaje) pdf pdf 41 kB
Rozpočet obce na rok 2016 (příjmy/výdaje) pdf pdf 498 kB
Schválený rozpočet obce pro rok 2017 (příjmy/výdaje) pdf pdf 68 kB
Schválený rozpočet obce pro rok 2018 (příjmy/výdaje) pdf pdf 702 kB

Rozpočtová opatření

Název Soubor Velikost
Rozpočtové opatření č. 1/2017 pdf pdf 611 kB
Rozpočtové opatření č. 2/2017 pdf pdf 544 kB
Rozpočtové opatření č. 3/2017 pdf pdf 492 kB
Rozpočtové opatření č. 4/2017 pdf pdf 1003 kB
Rozpočtové opatření č. 5/2017 pdf pdf 466 kB
Rozpočtové opatření č. 6/2017 pdf pdf 481 kB
Rozpočtové opatření č. 7/2017 pdf pdf 754 kB
Rozpočtové opatření č. 8/2017 pdf pdf 1 MB
Rozpočtové opatření č. 9/2017 pdf pdf 92 kB

Závěrečný účet obce

Název Soubor Velikost
Závěrečný účet obce za rok 2013 pdf pdf 2 MB
Závěrečný účet obce za rok 2014 pdf pdf 2 MB
Závěrečný účet obce za rok 2016 pdf pdf 363 kB
Závěrečný účet obce za rok 2017 pdf pdf 925 kB
Závěrečný účet obce za rok 2018 pdf pdf 4 MB

Přezkum hospodaření obce

Název Soubor Velikost
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 pdf pdf 811 kB
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 pdf pdf 543 kB
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 pdf pdf 638 kB
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 pdf pdf 2 MB
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 pdf pdf 992 kB
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 pdf pdf 3 MB
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 pdf pdf 1 MB
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 pdf pdf 2 MB
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 pdf pdf 3 MB

Střednědobý výhled rozpočtu - obec

Název Soubor Velikost
Střednědobý výhled rozpočtu obce pro roky 2017 - 2021 pdf pdf 43 kB

Zpravodaj obce

Název Soubor Velikost
Zpravodaj obce - aktuální informace - únor 2016 pdf pdf 73 kB
Zpravodaj obce č. 1 - březen 2016 pdf pdf 1 MB
Zpravodaj obce č. 2 - červen 2016 pdf pdf 5 MB
Zpravodaj obce č. 3 - září 2016 pdf pdf 806 kB
Zpravodaj obce č. 4 - prosinec 2016 pdf pdf 2 MB
Zpravodaj obce č. 3 a 4 - prosinec 2017 pdf pdf 1 MB
Zpravodaj obce č. 2 - červenec 2017 pdf pdf 2 MB
Zpravodaj obce č. 1 - duben 2017 pdf pdf 1 MB
Zpraravodaje obce č. 1 - 2018 pdf pdf 2 MB
Zpravodaj obce č. 2 - září 2018 pdf pdf 2 MB
Zpravodaj obce č. 3 - prosinec 2018 pdf pdf 1 MB

Patička stránky