Obsah stránky

Ostatní dokumenty

Zasedání zastupitelstva - rok 2023

Název Soubor Velikost
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 1 ze dne 15. února 2023 pdf pdf 326 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 2 ze dne 29. března 2023 pdf pdf 275 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 3 ze dne 25. květen 2023 pdf pdf 323 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 4 ze dne 12. června 2023 pdf pdf 279 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 5 ze dne 9. srpna 2023 pdf pdf 268 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 6 ze dne 16. října 2023 pdf pdf 4 MB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 7 ze dne 22. listopadu 2023 pdf pdf 4 MB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 8 ze dne 11. prosince 2023 pdf pdf 4 MB

Zasedání zastupitelstva - rok 2022

Název Soubor Velikost
Ustavující schůze zastupitelstva 19.10.2022 pdf pdf 301 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 1 ze dne 21. února 2022 pdf pdf 310 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 2 ze dne 7. března 2022 pdf pdf 269 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 3 ze dne 13. dubna 2022 pdf pdf 557 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 4 ze dne 9. května 2022 pdf pdf 538 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 5 ze dne 29. června 2022 pdf pdf 592 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 6 ze dne 14. září 2022 pdf pdf 500 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 7 ze dne 30. listopadu 2022 pdf pdf 318 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 8 ze dne 15. prosince 2022 pdf pdf 327 kB

Zasedání zastupitelstva - rok 2021

Název Soubor Velikost
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 1 ze dne 1. února 2021 pdf pdf 285 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 2 ze dne 10. března 2021 pdf pdf 404 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 3 ze dne 5. května 2021 pdf pdf 567 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 4 ze dne 26. května 2021 pdf pdf 412 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 5 ze dne 9. června 2021 pdf pdf 289 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 6 ze dne 22. července 2021 pdf pdf 326 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 7 ze dne 29. září 2021 pdf pdf 295 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 8 ze dne 29. listopadu 2021 pdf pdf 303 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 9 ze dne 15.prosince 2021 pdf pdf 306 kB

Zasedání zastupitelstva - rok 2019

Název Soubor Velikost
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 1 ze dne 13. února 2019 pdf pdf 301 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 2 ze dne 20. března 2019 pdf pdf 318 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 3 ze dne 29. května 2019 pdf pdf 307 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 4 ze dne 14. srpna 2019 pdf pdf 303 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 5 ze dne 16. října 2019 pdf pdf 290 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 6 ze dne 20. listopadu 2019 pdf pdf 290 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 7 ze dne 18. prosince 2019 pdf pdf 302 kB

Zasedání zastupitelstva - rok 2020

Název Soubor Velikost
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 1 ze dne 19. února 2020 pdf pdf 618 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 2 ze dne 6. května 2020 pdf pdf 587 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 3 ze dne 10. června 2020 pdf pdf 459 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 4 ze dne 29. června 2020 pdf pdf 444 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 5 ze dne 10. srpna 2020 pdf pdf 554 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 6 ze dne 7. října 2020 pdf pdf 504 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 7 ze dne 30. listopadu 2020 pdf pdf 567 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 8 ze dne 16. prosince 2020 pdf pdf 499 kB

Zasedání zastupitelstva - rok 2018

Název Soubor Velikost
Zápis z ustavující schůze zastupitelstva ze dne 24. října 2018 pdf pdf 301 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 6 ze dne 24. září 2018 pdf pdf 286 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 5 ze dne 25. června 2018 pdf pdf 293 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 4 ze dne 14. května 2018 pdf pdf 291 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 3 ze dne 9. dubna 2018 pdf pdf 286 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 2 ze dne 5. března 2018 pdf pdf 288 kB
Zápis ze schůze zastupitelstva č. 1 ze dne 31. ledna 2018 pdf pdf 278 kB

Formuláře

Název Soubor Velikost
Formulář_osobození_od_poplatku_odpady pdf pdf 125 kB

Poskytování informací dle z.106/99 Sb

Název Soubor Velikost
odpověď_1_2019 pdf pdf 241 kB

Obecně závazné vyhlášky

Název Soubor Velikost
OZV č. 3/2022 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pdf pdf 186 kB
OZV č. 1/2022 - o stanovení systému odpadového hospodářství pdf pdf 211 kB
OZV č. 2/2022 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pdf pdf 101 kB
Obecně závazná vyhláška obce Žďár č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pdf pdf 186 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se upravují pravidla pohybu psů na veřejných prostranstvích na území obce Žďár pdf pdf 39 kB
Obecně závazná vyhláška č.1/2011, kterou se upravuje ochrana nočního klidu a regulace hlučných činností v obci Žďár pdf pdf 26 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Žďár pdf pdf 67 kB
Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 , kterou se upravuje místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce Žďár pdf pdf 694 kB

Územní plán

Název Soubor Velikost
Grafická část - zábor půdního fondu pdf pdf 530 kB
Grafická část - výkres základního členění pdf pdf 349 kB
Grafická část - širší vztahy pdf pdf 6 MB
Grafická část - koordinační výkres pdf pdf 885 kB
Grafická část - koordinační výkres výřez pdf pdf 885 kB
Grafická část - veřejně prospěšné stavby pdf pdf 341 kB
Grafická část - hlavní výkres pdf pdf 669 kB
Územní plán Žďár - textová část pdf pdf 743 kB

Rozpočet obce

Název Soubor Velikost
Schválený rozpočet obce na rok 2022 (příjmy/výdaje) pdf pdf 88 kB
Schválený rozpočet obce na rok 2021 (příjmy/výdaje) pdf pdf 77 kB
Schválený rozpočet obce na rok 2020 (příjmy/výdaje) pdf pdf 80 kB
Schválený rozpočet obce na rok 2019 (příjmy/výdaje) pdf pdf 790 kB
Schválený rozpočet obce pro rok 2018 (příjmy/výdaje) pdf pdf 702 kB
Schválený rozpočet obce pro rok 2017 (příjmy/výdaje) pdf pdf 68 kB
Rozpočet obce na rok 2016 (příjmy/výdaje) pdf pdf 498 kB
Rozpočet obce na rok 2015 (příjmy/výdaje) pdf pdf 41 kB
Rozpočet obce na rok 2014 (příjmy/výdaje) pdf pdf 1 MB
Rozpočet obce na rok 2013 (příjmy/výdaje) pdf pdf 40 kB

Rozpočtová opatření

Název Soubor Velikost
Rozpočtové opatření č. 1/2017 pdf pdf 611 kB
Rozpočtové opatření č. 2/2017 pdf pdf 544 kB
Rozpočtové opatření č. 3/2017 pdf pdf 492 kB
Rozpočtové opatření č. 4/2017 pdf pdf 1003 kB
Rozpočtové opatření č. 5/2017 pdf pdf 466 kB
Rozpočtové opatření č. 6/2017 pdf pdf 481 kB
Rozpočtové opatření č. 7/2017 pdf pdf 754 kB
Rozpočtové opatření č. 8/2017 pdf pdf 1 MB
Rozpočtové opatření č. 9/2017 pdf pdf 92 kB

Závěrečný účet obce

Název Soubor Velikost
Závěrečný účet obce za rok 2021 pdf pdf 6 MB
Závěrečný účet obce za rok 2020 pdf pdf 736 kB
Závěrečný účet obce za rok 2019 pdf pdf 3 MB
Závěrečný účet obce za rok 2018 pdf pdf 4 MB
Závěrečný účet obce za rok 2017 pdf pdf 925 kB
Závěrečný účet obce za rok 2016 pdf pdf 363 kB
Závěrečný účet obce za rok 2014 pdf pdf 2 MB
Závěrečný účet obce za rok 2013 pdf pdf 2 MB

Přezkum hospodaření obce

Název Soubor Velikost
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 pdf pdf 396 kB
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 pdf pdf 489 kB
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 pdf pdf 3 MB
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 pdf pdf 2 MB
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 pdf pdf 1 MB
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 pdf pdf 3 MB
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 pdf pdf 992 kB
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 pdf pdf 2 MB
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 pdf pdf 638 kB
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 pdf pdf 543 kB
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 pdf pdf 811 kB

Střednědobý výhled rozpočtu - obec

Název Soubor Velikost
Střednědobý výhled rozpočtu obce pro roky 2017 - 2021 pdf pdf 43 kB

Zpravodaj obce

Název Soubor Velikost
Zpravodaj obce - aktuální informace - únor 2016 pdf pdf 73 kB
Zpravodaj obce č. 1 - březen 2016 pdf pdf 1 MB
Zpravodaj obce č. 2 - červen 2016 pdf pdf 5 MB
Zpravodaj obce č. 3 - září 2016 pdf pdf 806 kB
Zpravodaj obce č. 4 - prosinec 2016 pdf pdf 2 MB
Zpravodaj obce č. 3 a 4 - prosinec 2017 pdf pdf 1 MB
Zpravodaj obce č. 2 - červenec 2017 pdf pdf 2 MB
Zpravodaj obce č. 1 - duben 2017 pdf pdf 1 MB
Zpraravodaje obce č. 1 - 2018 pdf pdf 2 MB
Zpravodaj obce č. 2 - září 2018 pdf pdf 2 MB
Zpravodaj obce č. 3 - prosinec 2018 pdf pdf 1 MB

Různé

Název Soubor Velikost
Informace Vodárenská a.s. pdf pdf 406 kB
Jízdní řád linky č. 234 od 1.9.2019 pdf pdf 263 kB
Jízdní řád linky č. 240 od 1.9.2019 pdf pdf 230 kB
Nařízení Ministerstva zdravotnictví 19.3.2020 pdf pdf 192 kB
Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů v roce 2021 pdf pdf 109 kB

Strategické dokumenty obce

Název Soubor Velikost
Koncepční studie opatření na zmírnění dopadů klimatických změn pdf pdf 4 MB
Místní energetická koncepce 2023 pdf pdf 5 MB
Plán rozvoje sportu 2021 - 2025 pdf pdf 1 MB
Program rozvoje obce 2021-2025 pdf pdf 3 MB
Program rozvoje obce 2021-2025 - příloha č. 1 vyhodnocení dotazníku pdf pdf 568 kB
Program rozvoje obce 2021-2025 - příloha č. 2 vzor dotazníku pdf pdf 262 kB

Patička stránky