Obsah stránky

Informace o nabídce a cenách služeb poskytovaných Obecním úřadem. 

CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Tisk nebo fotokopie (občané obce – do 5 kopií zdarma)

jednostranné formát A4 (černobílá)                                      2,-Kč

oboustranné formát A4 (černobílá)                                       4,-Kč

jednostranné formát A4 (barevná)                                        3,- Kč

oboustranné formát A4 (barevná)                                         6,- Kč

Úhrady ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

Tisk nebo fotokopie informace jednostranná A4              2,-Kč

                                                  oboustranná A4              4,-Kč

                                                  obálka C6                       2,-Kč

                                                   obálka C5                      4,-Kč

                                                   obálka C4                      5,-Kč

Náklady na vyhledávání informací

Přesáhne-li doba vyhledání informace ½ hodiny                150,--Kč za každou načatou půlhodinu

Hlášení obecního úřadu

občané obce – nekomerční                                                      zdarma

občané obce – komerční                                                          25,- Kč

komerční hlášení                                                                      50,- Kč

Legalizace – vidimace (ověření podpisu, listiny)

               ověření podpisu (za jeden podpis)                                         30,- Kč

               ověření listiny (strana A 4)                                                      30,- Kč                         

Přihlášení k trvalému pobytu

               osoba mladší 15 let                                                               zdarma

               osoba starší 15 let                                                                  50,- Kč

Obecní knihovna

               registrační poplatek                                                                  zdarma

               roční poplatek                                                                           zdarma

               ztráta knihy                                                                               cena knihy + 100,- Kč

Pronájem prostor Dělnického domu (od 1.7.2022)

sál (kapacita sedících 100 – 130 osob)                                  1 200,- Kč

přísálí (kapacita sedících až 30 osob)                                       600,- Kč

peklo (kapacita sedících až 20 osob)                                        600,- Kč

sál + přísálí + peklo                                                                    2 400,- Kč

vratná záloha                                                                               500,- Kč            

Pronájem příslušenství – Dělnický dům

 výčepní zařízení               (mimo Dělnický dům)                   200,- Kč/den      2 000,- Kč vratná záloha

 výčepní zařízení                                                                   100,- Kč/den

 ohřívač pokrmů (mimo Dělnický dům)                                  100,- Kč/den      1 000,- Kč vratná záloha

 ohřívač pokrmů                                                                       50,- Kč/den

Pronájem vybavení

               ozvučení (sada 2 ks repro)                               200,- Kč/den      1 000,- Kč vratná záloha

               ozvučení (1 ks repro)                                       100,- Kč/den      1 000,- Kč vratná záloha

               sada mikrofonů                                                100,- Kč/den         500,- Kč vratná záloha

               party stan (3x3 m)                                            100,- Kč/den         500,- Kč vratná záloha

               pivní set (2x lavice, 1x stůl)                              100,- Kč/den

Pronájem strojů a zařízení (vždy včetně obsluhy) – (od 14.4.2022)

               štěpkování (likvidace odpadu ze zahrad)               zdarma

               pronájem traktoru – obyvatelé obce                     180,- Kč/hodina

               pronájem traktoru                                                 780,- Kč/hodina

               sečení křovinořezem                                                1,50 Kč/ m2

               sečení – malotraktor                                                 1,- Kč/ m2

práce motorovou pilou                                                           500,- Kč/hodina

               práce motorovým vyvětvovačem                            250,- Kč/hodina

               práce motorovým plotostřihem                               250,- Kč/hodina

               práce vibrační deskou                                            250,- Kč/hodina

               odstraňování sněhu/posyp                                  1 080,- Kč/hodina

               strojní čištění/zametání vč. sběru                               1,44 Kč/ m2                                                

               (vodu na zkrápění zajistí objednatel)

Poskytnutí služby/nájmu může být bez udání důvodů odmítnuto. U většího rozsahu služeb může být cena upravena v návaznosti na rozsah.

Ceník byl projednán zastupitelstvem obce dne 13.4.2022.

Patička stránky