Obsah stránky

Profil zadavatele

V souladu se záknoem č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách (v platném znění), je obec, jako veřejný zadavatel, povinna zveřejňovat od 15. září 2010 výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na tzv. profilu zadavatele, který byl uveřejněn v informačním systému (§ 157 ZVZ) - Uveřejňovacím subsystému ISVZ (www.isvzus.cz).

Na Portálu pro vhodné uveřejnění  má obec zřízen svůj oficiální profil zadavatele. Uchazeči o veřejné zakázky jej mohou navštívit na adrese:

 
HTTPS://WWW.VHODNE-UVEREJNENI.CZ/PROFIL/00281344

Patička stránky